Vi tar hand om dina uppgifter

Använd vår professionella kunskap för dina mål

Behöver du bilder, företagsfilmer, grafiska animationer eller redigerade ljudfiler till din företagswebbplats men vet inte hur du gör det? Kontakta oss då så hjälper vi dig med professionell redigering av dina foton och filmer. Vi utför arbeten som att klippa ut motiv, retuschering, utseendeskapande, färgkorrigeringar, logotypanimering och design, konverteringar till olika filformat och mycket mer. Vi skapar också små sociala medier-spots för dina konton och kanaler, klipper och lägger till musik till dina poddar.

SV media AB_Podcast Podder Audio postproduktion 02