SV Media AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

1. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, ev. titel, kontaktuppgifter till dig som telefonnummer, adress och e-postadress. SV Media kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla gos registervård.

2. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

När du använder vår webbsida, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar hanterar vi följande uppgifter som du själv eller genom cookies lämnar till oss:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera, hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra prenumerationsavtal.
• Ta betalt för prenumerationen.
• Hantera och leverera det du har beställt i enlighet med samtyckesformulär.
• För att möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden/tjänster
• Utveckla våra varumärken i enlighet med resultat i kundundersökningar samt leverera pris/produkter/info till vinnare/deltagare i tävlingar eller annan marknadsaktivitet.
Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller prenumerationen. Samtycke när du använder våra webbplatser, appar eller sociala medier som samlas in genom cookies alt via ett separat samtyckesformulär. Stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt säkerställa betalning.

3. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.

4. Information som kan lämnas ut
Utöver att information enligt ovan beskrivna ändamål kan överlåtas till tredje part så som företagskunder och partners, finns även andra fall där vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. SV media samarbetar endast med personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller som upprätthåller samma skyddsnivå som GDPR föreskriver.

5. Om cookies
Denna webbplats använder cookies 🍪. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

6. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. SV Media kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas* genom att kontakta oss (för kontaktvägar se paragraf 7 -Kontaktuppgifter). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta SV Media eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se). Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.
*Vi erbjuder vad vi kallar skräddarsydda begränsningar – på dina villkor, enligt dina önskemål. Vi informerar också gärna om den nytta och de effekter dina val medför.

7. Kontaktuppgifter:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

SV Media AB
Östra Havsnäs 285
833 59 Hoting
Org.nr: 559359-3329

Telefonnummer: 072-40 64 474
E-post: info@svmedia.se

Ditt samtycke gäller för följande domäner: svmedia.se

Bilder av Christian Wiediger, Edho Pratama, Elisa Ventur, Jakob Owens, John Schnobrich, Kenny Eliason, Scott Graham, Stephen Phillips, Will Francis från Unsplash.com